• 2016 Charalampos Petras

Καλέστε μας

210 8062954

Ωράριο Γραμματείας

Δευτ - Παρ. 10:00 - 15:00.

Στείλετε e-mail

[email protected]

Θα μας βρείτε

Π.Φάληρο & Μαρούσι, Αθήνα.

Tι είναι και πώς λειτουργεί το Health Coaching

To Health & Wellness Coaching είναι μια προσωποκεντρική, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική η οποία παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένους σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές του Coaching. To Health & Wellness Coaching βοηθά τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους σχετικούς με την υγεία τους. Δηλαδή, να αλλάξουν τρόπο ζωής, να εξαλλείψουν συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας νόσου και να αναπτύξουν συμπεριφορές που προάγουν και θωρακίζουν την υγεία τους. Οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες υγείας, διαμορφώνουν μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή τους, που διευκολύνει την αλλαγή και την Θεραπεία. 

Οι επαγγελματίες υγείας ως Health & Wellness Coaches

Ο Health Coach ως επαγγελματίας υγείας, μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές και τις μεθόδους του Coaching εντός της ειδικότητάς του ή να αναπτύξει μια παράλληλη δραστηριότητα αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών του. Ο Health & Wellness Coach αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολιστικής - διεπιστημονικής παρέμβασης, είναι εκείνος που αναλαμβάνει να βοηθήσει τον λήπτη ιατρικών και παρα-ιατρικών υπηρεσιών, να αλλάξει τρόπο ζωής, να παραμείνει πιστός στο πλάνο της θεραπείας του ή να δράσει προληπτικά καλλιεργώντας το εσωτερικό κίνητρο για αλλαγή.

Σε περιπτώσεις με χρόνια ή σοβαρά νοσήματα, ο Health Coach συμβάλλει καθοριστικά στην διαχείριση του εαυτού (Self-management), των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών που εμποδίζουν την ορθή λήψη της θεραπείας. Με γνώμοντα την ορθή πρακτική και τη Δεοντολογία, ο Health Coach δεν υπερβαίνει τα όρια του κλάδου του, δεν αποφασίζει για την θεραπεία του ασθενούς, δεν αξιολογεί για την υγεία του πελάτη του, δεν παρεμβαίνει στη διατροφή ή την φυσική του δραστηριότητα και γενικά, δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που υποκαθιστά το έργο εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Στόχοι του προγράμματος

Το Diploma in Health & Wellness Coaching - ELMO, CMA & AC Accredited, στοχεύει στην εξειδίκευση επαγγελματιών που θα βοηθούν τους πελάτες και ασθενείς τους, να αναπτύξουν συμπεριφορές βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, να εγκαταστήσουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, να κινητοποιηθούν και να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην θεραπεία τους. Παράλληλα, σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων και η δημιουργία ενός κοινού λεξιολογίου που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά. 

Δομή και διάρκεια.

H εκπαίδευση περιλαμβάνει 132 διδακτικές ώρες που μοιράζονται ως εξής: 72 ώρες εντός τάξης σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, 20 ώρες προσωπικής μελέτης  και 20 ώρες πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε 5 διήμερα εργαστήρια και η παρουσία των εκπαιδευόμενων είναι υποχρεωτική. Επιπλέον της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν τρεις συνεδρίες εποπτείας με τον διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Χαράλαμπο Πετρά. 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης:

Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν το υλικό εκπαιδευτικό,, σημειώσεις και βιβλιογραφία πριν την έναρξη των μαθημάτων. Έτσι, θα γνωρίζουν ήδη την θεωρία και εντός τάξης θα δίδεται έμφαση στην βιωματική & πρακτική εξάσκηση. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις εκπαιδευτών.
 • Επίδειξη συνεδριών και τεχνικών από τους εκπαιδευτές (demonstrations).
 • Βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων.
 • Αναστοχαστικούς και ανοιχτούς διαλόγους.
 • Παρουσιάσεις περιπτώσεων (Case Studies).
 • Προβολή τανιών.
 • Εποπτικές ομάδες (Group supervision).
 • Σε ποιους απευθύνεται: Προαπαιτούμενα εγγραφής.

  Το Diploma in Health & Wellness Coaching -  ELMO, CMA & AC Accredited απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ανάλογα με την ειδικότητά τους, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται και άριστη γνώση αγγλικών. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση φόρμας εγγραφής, την αποστολή βιογραφικού και την συμμετοχή σε συνέντευξη γνωριμίας.

  Συγκεκριμένα, αιτήσεις γίνονται δεκτές από Ιατρούς άνευ ειδικότητας ή με ειδικότητα, Οδοντιάτρους, Νοσηλευτές, Διαιτολόγους / Διατροφολόγους, Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Κοιν. Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές και Φαρμακοποιούς. Κατά περίπτωση, μπορούν να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις υποψηφίων που κατέχουν πτυχίο στη Βιολογία, τη Φυσική Αγωγή, την Κοινωνιολογία & την Ανθρωπολογία, και διαθέτουν εμπειρία σε δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υγείας τουλάχιστον 3 ετών

  Διεθνής Διασύνδεση, Πιστοποίηση & Αναγνώριση

  1

  European Lifestyle Medicine Organization

  To Diploma in Health & Wellness Coaching αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στο Health Coaching για επαγγελματίες υγείας, που υλοποιείται υπό την την αιγίδα του European Lifestyle Medicine Organization παγκοσμίως, προσδίδοντας διεθνές κύρος στους απόφοιτούς του.
  2

  Complementary Medical Association UK

  Το Diploma in Health & Wellness Coaching είναι το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από το CMA καθώς το Athens Coaching Institute είναι πιστοποιημένο ως CMA Registered School. Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν ως Practitioners διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά.


  3

  Association for Coaching

  To Diploma in Health & Wellness Coaching είναι πιστοποιημένο από τον Association for Coaching στο επίπεδο του Proferssional Coach (Accredited Certificate in Coach Training). Οι απόφοιτοι του προγράμματος ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορούν να προχωρήσουν στην ατομική τους διαπίστευση σε έναν από τους ηγετικούς οργανισμούς πιστοποίησης στον κλάδο μας. 

  Βιωματική Εκπαίδευση.

  Η βιωματική εκπαίδευση υπερβαίνει τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών μέσα από εξαντλητικές διαλέξεις και στοχεύει στην απόκτηση γνώσης μέσα από την ενεργητική συμμετοχή στην εμπειρία του Coaching, την αυτό-παρατήρηση και τον αναστοχασμό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ασκήσεις δεξιοτήτων και εκπαιδευτικές συνεδρίες και στη συνέχεια επεξεργάζονται την εμπειρία τους με την ομάδα. Στη βιωματική εκπαίδευση η γνώση αναδύεται από την ίδια την εμπειρία και οδηγεί σε σταθερές συμπεριφορές αυτοβελτίωσης.

  Χαρακτηριστικά στοιχεία του προγράμματος

  • Διαμορφώνει επαγγελματίες έτοιμους να ξεκινήσουν την πρακτική τους ως Health & Wellness Coaching.
  • Εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας σε τεχνικές κινητοποίησης και αλλαγής συμπεριφοράς που μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν στους ασθενείς τους.
  •  Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ενός Coach σύμφωνα με τον EMCC και τον AC.
  •  Συντονίζεται από έμπειρους εκπαιδευτές, επαγγελματίες υγείας, με ευρεία επιστημονική γνώση και εμπειρία.
  • Προάγει την ολιστική προσέγγιση στον χώρο της Υγείας.
  • Δίδεται έμφαση στη βιωματική διεργασία εκμάθησης και την αυτοβελτίωση των συμμετεχόντων.
  • Προβλέπεται μια σαφής διαδικασία εισδοχής που διαφυλάσσει την ποιότητα των ομάδων.
  • Εκπαιδευτική ομάδα

   Η εκπαιδευτική ομάδα απαρτίζεται από επαγγελματίες υγείας, στελέχη και συνεργάτες του Athens Coaching Institute, εξειδικευμένους στο Coaching καθώς και από εκπαιδευτές με εμπειρία στο Personal Coaching και την κινητοποίηση. To πρόγραμμα δημιουργήθηκε και συντονίζεται από τον ιδρυτή και διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Πετρά Χαράλαμπο, Coaching Psychologist. Για να δείτε τα μέλη της ομάδας μας πατήστε ΕΔΩ.

   Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτούνται συνοπτικά τα εξής: οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες σε όλα τα διήμερα εργαστήρια, να επιτύχουν τεστ πολλαπλής επιλογής, να καταθέσουν μία γραπτή εργασία και να συμπληρώσουν 20 ώρες πρακτικής εξάσκησης.

   Πρακτική άσκηση

   Στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης και σύμφωνα με τα υψηλού επιπέδου διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης του Association for Coaching & του European Mentoring & Coaching Council, οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν 20 ώρες συνεδριών Health & Wellness Coaching με πελάτες από την επαγγελματική τους πρακτική ή με εθελοντές υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών. 

   Χρονοδιάγραμα & Δίδακτρα

   Πρόγραμμα μαθημάτων (Σάββατο & Κυριακή 10:00 - 17:00)
   Έναρξη: 10 - 11 Μαρτίου 2018
    28 - 29 Απριλίου 2018
    12 - 13 Μαΐου 2018
   9 - 10 Ιουνίου 2018
   23 Ιουνίου 2018
   Δίδακτρα & τρόποι αποπληρωμής
   Αρχικό κόστος: 1950 ευρώ. 
   Εγγραφές έως 28/02/2018: 1550 ευρώ. (Εφάπαξ καταβολή)
   3 Ατομικές Συνεδρίες Mentoring / 70 ευρώ ανά συνεδρία.
   Άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας. 

    

   Εκπαιδευτικές ενότητες και περιεχόμενα: 

   Health & Wellness Coaching: Θεωρητικό πλαίσιο και επιστημονική τεκμηρίωση

   Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση του πλαισίου εργασίας ενός Health Coach συνδυάζοντας τις αρχές του Coaching, της Ψυχολογίας Υγείας και του Lifestyle Medicine. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για τον ορισμό, τα όρια, την τεκμηρίωση και τη Δεοντολογία του κλάδου. Παράλληλα, θα στοχαστούν πάνω στην ανάπτυξη του νέου τους ρόλου ως Health Coaches. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει: 
   • Health and Wellness Coaching: αντικείμενο, ρόλοι και πλαίσιο εφαρμογής.
   • Health Belief Model (HBM), Διαχείριση υγείας - ιατροκεντρικό μοντέλο.
   • Patient Health Engagement Model (PHE), πελατο-κεντρικό μοντέλο διαχείρισης υγείας.
   • Health Coaching & Ψυχοθεραπεία: Διαφορές και διαχείριση παραπομπών.
   • Lifestyle Medicine - ELMO: Αρχές και Δεοντολογία.
   • Complementary Medical Association UK: Αρχές και Δεοντολογία.
   • Association for Coaching: Επαγγελματική επάρκεια, Ηθική & Δεοντολογία.
   • Αναπτύσσοντας έναν νέο ρόλο: ο επαγγελματίας υγείας ως Health Coach.
   • Πλαίσιο συνεργασίας με άλλες ειδικότητες και όρια.

   Coaching δεξιότητες και τεχνικές: Οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης

   Η δεύτερη ενότητα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και στην εκμάθηση της τεχνικής της συνεδρίας. Οι επαγγελματίες, μέσα από τις τεχνικές αυτές θα είναι ικανοί να εγκαταστήσουν μια σταθερή σχέση αποδοχή και εμπιστοσύνης που κινητοποιεί τον πελάτη να αναστοχαστεί και να αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει: 
   • Ενεργητική Ακρόαση: Εστίαση και τεχνικές αντανάκλασης.
   • Διατύπωση ερωτήσεων εντός της συνεδρίας.
   • Η τεχνική της Coaching-συνεδρίας (Motivational Interview, MI-based Coaching).
   • Mindful Coaching Practice.
   • Διαδικασία συμβολαίου: Υποδοχή & Αξιολόγηση.
   • Coachability Assessment - διαδικασία παραμπομπής σε Θεραπεία.

   Health Coaching μοντέλα και τεχνικές

   Η τρίτη ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση μοντέλων, μεθόδων και τεχνικών του Coaching που εφαρμόζονται στον κλάδο του Health Coaching και την Ψυχολογία Υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν μοντέλα αλλαγης συμπεριφοράς, ενεργοποίησης ασθενούς, μεθόδους στοχοθεσίας, κινητοποίησης, δημιουργίας σταθερής σχέσης συνεργασίας με τον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
   • Transtheoretical Model of Behavioral Change (TTM).
   • Το ερωτηματολόγιο Process of Change (POC) Questionnaire. Διάγνωση και αξιολόγηση της Αλλαγής.
   • Κινητοποιητική Συνέντευξη, ΜΙ based Coaching
   • Συνθετικό μοντέλο στοχοθεσίας & επίτευξης στόχων (Grant, 2012).
   • REGROW model.
   • SMART Goal model.
   • SWOT Analysis.
   • Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας & οραματισμού.
   • Coaching με εστίαση στην Λύση για βραχείες παρεμβάσεις (Solution-focused Coaching).

   Coaching για ασθενείς με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα

   Η τρίτη ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή του Coaching σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να σχεδιάζουν πλάνα coaching παρέμβασης, θα αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο επικοινωνίας με τους ειδικούς και θα μελετήσουν πραγματικά περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
   • Τα βασικά της ανθρώπινης υγείας, πώς ορίζεται η υγεία μας;
   • Αξιολόγηση συμβατότητας: αναγνώριση ασθενών που μπορούν να λάβουν βοήθεια με το Coaching.
   • Σχεδιασμός coaching πλάνου για ασθενείς με χρόνια πόνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη.
   • Διαχείριση ρόλων: Ο ιατρός ως Health Coach.
   • Διαχείριση ρόλων: η σχέση Coach - Coachee.

   Coaching για αλλαγή διατροφικών συμπεριφορών

   Η τέταρτη ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή του Coaching σε ανθρώπους που επιθυμούν ή πρέπει να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς λειτουργούν τα coaching μοντέλα στην αλλαγή διατροφικών συμπεριφορών, θα αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο επικοινωνίας με τους ειδικούς και θα μελετήσουν πραγματικά περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
   • Έρευνα και τεκμηρίωση στο Coaching.
   • Διατροφή, υγεία και ψυχολογία: αρχές και αξίες.
   • Μεσογειακή διατροφή και διατροφικές συνήθειες.
   • Coaching για αλλαγή διατροφικών συμπεριφορών.
   • Το συνθετικό μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς.

   Coaching για ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας

    Η πέμπτη ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή του Coaching σε ανθρώπους που επιθυμούν να αυξήσουν την σωματική τους άσκηση ή καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν το Coaching για ενίσχυση της σωματικής άσκησης, θα αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο επικοινωνίας με τους ειδικούς, θα μελετήσουν πραγματικά περιστατικά και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση του σώματος στην συνεδρία. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
   • Η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος: αρχές και αξίες.
   • Σωματική άσκηση και ψυχολογία.
   • Φυσική δραστηριότητα και χρόνιος πόνος.
   • Στρες και σώμα: τεχνικές χαλάρωσης.
   • Πώς το σώμα επηρεάζει την σκέψη και το συναίσθημα στη συνεδρία.

   Φόρμα εγγραφής

   Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η Γραμματεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Σας ευχαριστούμε!